ក្រុមហ៊ុន Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co. , Ltd ។
ក្រុមហ៊ុនផលិតវិជ្ជាជីវៈ
Great Service / Delivery on Time / High Quality
ក្រុមហ៊ុន Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co. , Ltd ។
ក្រុមហ៊ុនផលិតវិជ្ជាជីវៈ
Great Service / Delivery on Time / High Quality
ក្រុមហ៊ុន Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co. , Ltd ។
ក្រុមហ៊ុនផលិតវិជ្ជាជីវៈ
Great Service / Delivery on Time / High Quality
ផលិតផលសំខាន់
Why we deserve your cooperation
5
New product molds
ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ
30+
ផលិតកម្ម
គ្រឿង​បរិ​ក្ខា
100+
independent intellectual
property rights
70+
Export countries
500+
Clients & partners
200+
Annual production output
WHY WE DESERVE
ការប្តេជ្ញាចិត្ត
- Diversified In-depth Personalized -
សម្ភារៈ
សម្ភារៈ
Main material of helmet body: PP, PA
ពណ៌
ពណ៌
Product color can be customized according to your needs
រចនាប័ទ្ម
រចនាប័ទ្ម
Customized solution according to customer needs
អនុគមន៍
អនុគមន៍
Protect welder's eye and face when welding
វេចខ្ចប់
វេចខ្ចប់
Available in bulk and individually packaging
វិញ្ញាបនប័ត្រ
WPC-NPC-CE-TEST-REPORT
WPC-NPC-CE
WPC-NPC-ANSI-TEST-REPORT
WPC-NPC-ANSI
LYG-0X-CE
ដំណឹងថ្មីបំផុត
ប្រភេទទាំងអស់